Intensiteit UV staling en de invloed op kunststoffen

Het effect van UV-straling op NK Netten: Een Diepgaande Blik

Het is een bekend feit dat ultraviolette (UV) straling in zonlicht een grote impact heeft op onze huid. We zijn allemaal wel eens verbrand na een dagje in de zon. Maar wat vaak over het hoofd wordt gezien, is dat UV-straling ook een aanzienlijk effect heeft op kunststoffen wanneer ze blootgesteld worden aan zonlicht.

De intensiteit van UV-straling wordt gemeten in kLy (kilo-Langley), een eenheid die aangeeft hoeveel UV-stralingsenergie er valt op een vierkante centimeter per jaar. Deze intensiteit varieert sterk en is afhankelijk van de geografische locatie. Een wereldkaart kan ons een beeld geven van de gemiddelde intensiteit van UV-straling per regio.

UV-straling veroorzaakt niet alleen verkleuring van kunststoffen, maar heeft ook een negatieve invloed op hun levensduur. Net zoals wij ons beschermen tegen de korte- en langetermijneffecten van de zon door het gebruik van zonnebrandcrème, worden tijdens het productieproces van kunststofproducten UV-stabilisatoren toegevoegd om het verouderingsproces te vertragen. Al onze producten met UV-stabilisatoren hebben een indicatieve kLy-waarde, zodat u een idee krijgt van de verwachte levensduur.

In de meeste West-Europese landen bedraagt het gemiddelde UV-stralingsniveau 80-100 kLy per jaar. Dit betekent dat netten of dekzeilen met een kLy-waarde van 400 minimaal 4 tot 5 jaar de negatieve effecten van UV-straling kunnen weerstaan. Na deze periode is de breeksterkte theoretisch nog minstens 50% van de initiële waarde. In de praktijk kan de levensduur echter langer of korter zijn, afhankelijk van schommelingen in de hoeveelheid zonlicht en andere atmosferische omstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en reflectie door sneeuw.

Het is dus van cruciaal belang om bij het selecteren van kunststofproducten rekening te houden met de UV-stabiliteit, vooral voor toepassingen buitenshuis. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw investering bestand is tegen de tand des tijds en langdurige bescherming biedt tegen de elementen.

Als u vragen heeft over deze materie, of de toepasbaarheid van onze producten in bepaalde situaties aarzel dan niet om contact op te nemen met de Nettenkoning. Wij adviseren u graag!

Zurück zum Blog